matematykaszkolna.pl
Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego... miki: ...o wysokości 6, jeśli cosinus kąta między wysokością ostrosłupa: a) a wysokością ściany bocznej jest równy 0,8 b) a jego krawędzią jest równy 0,3
7 paź 00:11
miki: rysunekZadanie z polecenia: a) cosα = 0,8=Hh 810=6h 8h=60 / :8 h=7,5 H2+|OP|2−h2 62+|OP|2−7,52 |OP|2=56,25−36 |OP|=20,25 |OP|=12a 20,25=12a / *2 Wynik: a=220,25 <−−−− co do tego wyniku to nie jestem pewien przez ten ułamek. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" b) cosα=310=H|EA| 310=6|EA| 3|EA|=30 / :3 |EA|=10 |EA|2+62=102 |EA|2=100−36 |EA|=64 |EA|=8 8=12*a2 / *2 16=a2 / *2 2a=16 / :2 2a bo √2*√2=2 a=8 Dobrze to zrobiłem?
7 paź 05:57
Bleee: Źle, Na samym końcu mnozysz obustronnie przez 2 ale zapominasz o pomnozeniu drugiej strony
7 paź 07:54
Bleee: A co do (a)
 1 81 9 
20.25 = 20

=

= (

)2 = (4.5)2
 4 4 2 
7 paź 07:57