matematykaszkolna.pl
Wyznacz kinga: Wykaż ze reszta z dzielenia przez 3 kwadratu liczby naturalnej niepodzielnej przez 3 jest równa 1.
6 paź 18:03
ford: (3n+1)2 = 9n2 + 6n + 1 = 3(3n2+2n) + 1 = 3s + 1 gdzie n,s∊C (3n+2)2 = 9n2 + 12n + 4 = 3(3n2 + 4n + 1) + 1 = 3d + 1 gdzie n,d∊C
6 paź 18:17