matematykaszkolna.pl
rozwiąż nierówności nata: rozwiąż nierówności a) 2sin2x+sinxcosx+3cos2x≤3 b) (2cosx−5)(2sin3x−1)≥0 ;x∊<0,2π>
6 paź 16:20
ite: a/ skorzystaj z jedynki trygonometrycznej, uporządkuj, wyłącz przed nawias wspólny czynnik
6 paź 16:42
6latek: 2*(1−cos2x)+sinxcosx+3cosx−3≤0 sinxcosx+cos2−1≤0 sinx(cosx+1)−cosx(cosx+1)≤0 (cosx+1)(sinx−cosx)≤0 A potem a*b≤0⇔(a≥0 i b≤0)lub (a≤0 i b≥0) Do zadania nr 2 a*b≥0 ⇔(a≥0 i b≥0) lub (a≤0 i b≤0)
6 paź 18:51
ite: a/ można też tak dokończyć: sin x*cos x−1+cos2x≤0 sin x*cos x−sin2x≤0 sin x*(cos x−sinx)≤0
6 paź 20:10
6latek: (2cosx−5)≥0 2 cos (x)≥5 cos x≥2,5 tutaj mamy sprzecznosc x∊∅ Sytuacja odwrotna cos (x)≤ 2,5 jaki tutaj bedzie zbior rozwiazan ?
6 paź 20:21
6latek: Prosze o odpowiedz
6 paź 20:28
6latek:
6 paź 20:59
ABC: cos x≤2,5 to zbiór rozwiązań całe R
6 paź 21:19
ite: a można tak rozwiązywać? −1≤cos x≤1 −2≤2cos x≤2 −2−5≤2cos x−5≤2−5 −7≤2cos x−5≤−3 ⇒ 2cos x−5<0 dla każdego x
6 paź 21:25
6latek: dziekuje
6 paź 21:39