matematykaszkolna.pl
Wyznacz dziedzinę równania olszakumpel: x2−3x−2−2x4+6x3+4x2−12x=0 Podaj najmniejszy i najwiekszy x, który nie należy do dziedziny
6 paź 13:35
Jerzy: − 2x3(x − 3) + 4x(x − 3) = 0 .... i lecisz dalej
6 paź 13:51