matematykaszkolna.pl
Różnowartościowość funkcji kam99: Zbadaj, które z podanych funkcji są różnowartościowe.
  x − 1  
a) f(x) =

  x + 1  
b) f(x) = 2−x+3
6 paź 12:01
ABC: obydwie są, i można dosyć prosto to udowodnić
6 paź 12:17
kam99: możesz mi pokazać na jednym przykładzie w jaki sposób ?
6 paź 13:24
ABC:
x−1 x+1−2 2 

=

=1−

x+1 x+1 x+1 
 2 2 
Niech a,b ≠−1 oraz f(a)=f(b) czyli 1−

=1−

 a+1 b+1 
 2 2 1 1 
przekształcając mamy

=

,

=

, b+1=a+1 , b=a
 b+1 a+1 b+1 a+1 
czyli z f(a)=f(b) wynika a=b
6 paź 13:48
janek191: rysunek Wykres funkcji:
  x − 1 
y =

, x ≠ − 1
 x + 1 
6 paź 13:58
Jerzy: I do czego mu potrzebny ten wykres ?
6 paź 14:00