matematykaszkolna.pl
Potrzebuje na poniedziałek Julia : Podczas ulewnego deszczu na podwórko Ady spadło 9000 litrów wody. Ziemię pokryła warstwa wody o wysokości 10mm. Jaka jest powierzchnia podwórka? Powierzchnię podwórka podaj w arach (1ar = 100m2).​
5 paź 23:20
Mila: 10mm=1cm=0,1dm 1litr=1 dm3= V=Pp*0,1dm 9000dm3=Pp*0.1dm /*10 90 000dm2=Pp 1m2=10dm*10dm=100dm2 Pp=900m2=.?.. ar
5 paź 23:31
Rong Le: 9000l= 9000dm3 10mm= 1cm= 0,1dm 0,1dm*x dm2= 9000dm3
 9000 
x=

=...... dm2 (policz to bedzie powierzchnia podworka w dm2 zamien do na metry
 0,1 
2 1m= 10dm 1m2= 10dm*10dm= 100dm2 Juz masz wszystko do policzenia
5 paź 23:37
Rong Le: emotka emotka
5 paź 23:38