matematykaszkolna.pl
Wyznacz dziedzinę Ery: t=√x3−6x2+11x−6
5 paź 19:31
ICSP: x3 − 6x + 11x − 6 = (x−1)(x−2)(x−3) (x−1)(x−2)(x−3) ≥ 0 ⇒ x ∊ [1 ; 2] ∪ [3 ; ) D : x ∊ [1 ; 2] ∪ [3 ; )
5 paź 19:34
Ery: Jak? Nie rozumiem
5 paź 19:39
ABC: rysunek
5 paź 19:45
Rong Le: w(1)=0 Dziel x3−6x2+11x−6 przez x−1 Potem rozkladaj dalej
5 paź 19:45