matematykaszkolna.pl
Wykaż, że ⋀x≠0 x^4+u{250}{x^2}≥75 adam:
 250 
Wykaż, że dla każdego x≠0 x4+

≥75
 x2 
5 paź 13:58
jc:
 125 125 
x4 +

+

 x2 x2 
 

3125*125 = 25
3 
5 paź 14:05