matematykaszkolna.pl
Zapisz podane wyrażenie w postaci iloczynowej: Karol: Zapisz podane wyrażenie w postaci iloczynowej: −x11 + 4x8 + 28x5 + 32x2
4 paź 14:10
ICSP: −x2 przed nawias, potem podstawienie t = x3 i rozkładasz wielomian III stopnia.
4 paź 14:14
Karol: A jak rozłożyć ten wielomian? t3 − 4t2 − 28t − 32
4 paź 14:28
ICSP: t = − 2 jest pierwiastkiem ( patrz twierdzenie o pierwiastkach wymiernych) Dzielisz wielomian t3 − 4t2 − 28t − 32 przez (t + 2)
4 paź 14:35
Karol: Dziękuje
4 paź 15:00