matematykaszkolna.pl
Trójkąt Joannn: W trójkącie rozwartokątnym jeden z kątów ostrych ma miarę 30 stopni, a przyległe do niego boki mają długości 6cm oraz 10cm. Oblicz pole tego trójkąta.
3 paź 22:25
Joannn: Jak to policzyć nie korzystając z funkcji tryg
3 paź 22:26
Eta:
 1 
P=

*6*10*sin30o=........
 2 
3 paź 22:32
Joannn: Tak wiem ale nie wiem jak bez użycia funkcji. Dzekuję
3 paź 22:34
Eta: rysunek 2 sposób ( bez trygonometrii z trójkąta "ekierki" o katach 30o, 60o, 90o ( dane na rysunku
 1 
P(ABC)=

*5*6=....
 2 
3 paź 22:40