matematykaszkolna.pl
Wiadomo, że funkcja f jest funkcją logarytmiczną. Dla jakich wartości parametru adam: Wiadomo, że funkcja f jest funkcją logarytmiczną. Dla jakich wartości parametru k równanie 1−|f(x−2)|=logk ma co najmniej jedno rozwiązanie?
2 paź 19:21
PW: Niejasna treść. Co to znaczy, że f jest funkcją logarytmiczną?
2 paź 20:29