planimetria arek: W okrag I wpisano trapez ABCD (AB i CD to jego podstawy). Niech punkt E będzie środkiem łuku CD. Rysujemy okrąg II o środku w punkcie E, który jest styczny do prostej AD. Literą F oznaczmy punkt przecięcia okręgu II i prostej CD. Udowodnij, że styczna do okregu II w punkcie Fprzetnie podstawę AB dokładnie w połowie długości. Zadanie na 6 z liceum z planimetrii, bardzo proszę o pomoc
11 wrz 18:03