z góry dzięki za pomoc Heniu: Wykaż, że 3 środkowe dzielą dowolny trójkąt na 6 trójkątów o równych polach.
10 wrz 22:24
Eta: rysunek Każda środkowa dzieli trójkąt na dwa trójkąty o równych polach to w ΔADC i BDC : 2w+u=2v+u ⇒ w=v i w ΔABF i BCF : w+2u=w+2v ⇒u=v zatem u=w=v c.n.w.
10 wrz 23:14