Z góry dzięki za pomoc KRZYchu: Obliczyć resztę z dzielenia wielomianu W(x)=x1992 +1 +1 przez dwumian D(x)=x2−1
10 wrz 20:01
KRZYchu: ma być tylko + 1
10 wrz 20:02
Saizou: Reszta z dzielenia przez wielomian stopnia 2, może być co najwyżej stopnia pierwszego, tzn. W(x)=P(x)(x2−1)+ax+b D(x)=x2−1=(x−1)(x+1) Z jednej strony W(1)=11992+1=2 W(−1)=(−1)1992+1=2 a z drugiej W(1)=P(1)(12−1)+a*1+b=P(1)*0+a+b=a+b W(−1)=P(−1)((−1)2−1)+a*(−1)+b=−a+b I masz układ równań 2=a+b 2=−a+b ======+ 4=2b b=2 2=a+2 a=0 reszta to 2
10 wrz 20:07
ICSP: x1992 + 1 = (x2)996 − 1 + 2 R(x) = 2
10 wrz 20:12
Mila: x2−1=0 x2=1 W(x)=x1992+1 (x2)996+1=1+1=2
10 wrz 20:22