Reguła mnożenia superpompa111: Przeczytaj podany w ramce przykład : Ile jest liczb ośmiocyfrowych takich , że pierwśżą cyfrą jest 5, występuje w nich jedna cyfra 2 , jedna cyfra 4 , a pozostałe cyfryt są zerami ? Cyfre 2 możemy umieścić na jednej z siedmiu pozycji , a cyfrę 4 0 na jednej z pozostałych sześciu pozycji. Takich liczb jest zatem 7 *6 = 42 Ile jest liczb ośmiocyfrowych takich że pierwszą cyfrą jest 3 oraz : A) Występuje w nich jedna cyfra 4 jedna cyfra 6 i jedna cyfra 8 a pozostałe cyfry są zerami b) Wystepuje w nich jedna cyfra 7 , jedna cyfra 9 , a pozostałe cyfry są zerami , jeśli liczba ta jest jest podzielna przez 100 c) Suma cyfr jest równa 6 , a cyfry różne od zera nie powtarzają się.
10 wrz 16:35
Jerzy: Na razie dobrze.
10 wrz 16:46