pole trapezu Tłumok: długości ramion trapezu wynoszą 7 cm i 9 cm. Odcinek łączący środki ramion dzieli trapez na dwie części, których stosunek pól jest równy 3/5❌. oblicz pole trapezu, wiedząc że suma długości jego podstaw wynosi 16 cm.
10 wrz 08:16
Tłumok: bez tego x miało byc
10 wrz 08:19
Mila: rysunek
 a+b 
1) a+b=16, e=

=8
 2 
2)
a+e 1 

*

h
2 2 
 5 a+8 5 

=


=

e+b 1 

*

h
2 2 
 3 8+b 3 
3) 3a−5b=16 i a+b=16 −−−−−−−−−− a=12 i b=4 4) PΔFBC z wzoru Herona:
 8+7+9 
p=

=12
 2 
PΔFBC=12*(12−7)*(12−8)*(12−9)=125
1 

*8*h=125
2 
h=35
 16 
5) PABCD=

*35
 2 
PABCD=245 ================== Posprawdzaj rachunki.
10 wrz 18:53