Zbadaj, ktora z funkcji jest parzysta a ktora nieparzysta Alina: Dane są funkcje, Zbadaj, która z funkcji jest parzysta a która nieparzysta: a) f(x)=x2 + 1:x2 oraz g(x)=(x2+1):x x∊R−{0}
9 wrz 17:07
Piotr: Funkcję f nazywamy parzystą gdy dla każdej liczby x należącej do dziedziny tej funkcji liczba do niej przeciwna również należy do dziedziny tej funkcji i f(−x)=f(x). Dla funkcji parzystej wykres przyjmuje charakterystyczną postać, a mianowicie jest on symetryczny względem osi OY (jest odbiciem lustrzanym względem tej osi) Funkcję f nazywamy nieparzystą gdy dla każdej liczby x należącej do dziedziny tej funkcji liczba do niej przeciwna również należy do dziedziny tej funkcji i f(−x)=−f(x). Dla funkcji nieparzystej wykres przyjmuje charakterystyczną postać, a mianowicie jest on symetryczny względem początku układu współrzędnych.
9 wrz 17:57
9 wrz 17:57