trójkąt michał: W trójkącie równoramiennym ABC na ramionach AC i BC obrano odpowiednio punkty E i F tak,że |AE|=|FB| i następnie przez te punkty poprowadzono proste równoległe do wysokości BD, które przecięły podstawę AC odpowiednio w punktach P i Q Wykaż,że |AC|=2|PQ|
8 wrz 19:57
Mila: AC, BC ramiona , potem masz podstawa AC. Dobrze zapisałeś treść?
8 wrz 20:42
michał: Bardzo przepraszam Ma być na bokach AB i BC Teraz pomożesz?
8 wrz 22:14
Eta: rysunek Ten rys. powinien wystarczyć |AC|=2a ΔAPE≡ΔGFB z cechy (kbk) |PQ|=a−y+y ⇒ |PQ|=a zatem |AC|=2|PQ| c.n.w.
9 wrz 00:12