Na ile sposobów może rozdzielić prace podległej mu załodze? Michciu4352: Kierownik robót ma rozdzielić obowiązki miedzy 16 robotników. Mianowicie, musi zespół co najmniej czterech spośród nich skierować do załadunku ziemi, nie mniej niż trzech do budowy przepustów i chociaż pięciu do prac przy wylewce betonu. Na ile sposobów może rozdzielić prace podległej mu załodze?
8 wrz 17:47