Fizyka z 2 liceum syz: Hej, zastanawiam się czy da się zrobić to zadanie bez użycia delty: Samochód rusza w punktu P i jedzie z przyspieszeniem o wartości 0,5 m/s2. Po 40 s punkt P mija motocyklista, jadąc za samochodem ze stałą szybkością v=120 km/h. a) Wykaż, że motocyklista nie dogoni samochodu, jeśli nie zwiększy szybkości. b) Oblicz minimalną szybkość, którą musiałby mieć motocyklista, aby − jadąc ruchem jednostajnym − dogonić samochód, i czas, po którym nastąpiłoby spotkanie. c) Oblicz drogę, którą przebyłyby w tym przypadku pojazdy do chwili spotkania, oraz szybkość samochodu w tej chwili. d) W jednym układzie współrzędnych narysuj wykresy s(t) dla tych pojazdów.
8 wrz 10:42
Blee: (a) można zrobić 'bez Δ' (b) można zrobić 'bez Δ' (c) można zrobić 'bez Δ' (d) a tu rysujesz Więc tak − można zrobić 'bez Δ' Chcesz wiedzieć jak? To najpierw pokaż, że zrobiłeś to zadanie z wykorzystaniem Δ.
8 wrz 11:03
Adamm: Wszystko można zrobić bez delty, tylko po co, skoro delta to jedynie skrót myślowy
8 wrz 12:27
syz: Kwestia tego że nie przerobiliśmy funkcji kwadratowej, dlatego dziwnie będzie jeśli na lekcji zrobię zadanie używając jej i szukam jakiegoś naprowadzenia jak to zrobić znają metody z maks. 1 liceum.
8 wrz 18:43
ABC: wzór skróconego mnożenia (a+b)2=a2+2ab+b2
8 wrz 19:01
Janko: f(x)=(7+x)311−3x największa wartość
8 wrz 22:12
Mariusz: ABC Jeszcze wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów a2 − b2 = (a−b)(a+b)
8 wrz 23:18
Adamm: nikt się nie przyczepi jeśli wiesz jak się te wzory wyprowadza ax2+bx+c = 0, a≠0 x2+(b/a)x+c/a = 0 (x+b/(2a))2 = b2/(4a2)−c/a = Δ/(4a2) jeśli Δ<0 to nie ma pierwiastków w przeciwnym razie x+b/(2a) = ±Δ/(2a) x = (−b±Δ)/(2a)
8 wrz 23:44
jc: Prędkość motocyklisty = 120 km/h = 100/3 m/s Odległość samochodu od P = t2/4 Odległość motocyklu od P = v(t−40)
 1 
Różnica odległości = t2/4 − v(t−40) =

(t2 − 4tv + 160v)
 4 
t2 − 4tv + 160v = (t−2v)2 + 160v − 4v2 = (t−2v)2 + 4v(40 − v) Najmniejsza odległość pomiędzy samochodem a motocyklistą = v(40−v) Zatem minimalne v = 40m/s = 144 km/h
9 wrz 09:12