trójkąt maturka: W trójkąt prostokątny ABC o kącie CAB=300 wpisano okrąg o promieniu 3 Oblicz długość CD, gdzie D jest punktem styczności tego okręgu z przeciwprostokątną AB
7 wrz 22:27
Eta: rysunek Podaję jeden ze sposobów |CS|=r2 ⇒ |CS|=6 , |DS|=r =3 w czworokącie BCSD kąt DSC=360o−(60o+45o+90o) ⇒ |∡DSC|=165o
 2 
cos165o=−cos15o =

(1+3) ( wyprowadź sobie ...
 4 
z tw. cosinusów w ΔDCS x2=6+3+26*3*cos15o ................ x=..................... a to już dokończ samodzielnie maturzysto emotka
8 wrz 00:07
Mila: rysunek r=3, |BC|=a 1) W ΔSKB:
 r 3 3 
tg30o=


=

 a−r 3 a−3 
a−3=3⇔a=3+3 2) W ΔBCD: |CD|2=(3+3)2+32−2*(3+3*3*cos60o |CD|=12+33 =========== sprawdź rachunki
8 wrz 18:26