Określ jaki rodzaj pola wektorowego opisuje równanie StrażnikECTS: Korzystając z poznanych operatorów różniczkowych (gradient, rotacja, dywergencja) określ jaki rodzaj pola wektorowego opisuje równanie dla elementu płynu o współrzędnych x=2, y=2, z=2 F(x,y,z) = (sin(x−y),3ln y,yz3)
7 wrz 16:31
StrażnikECTS: Sam już rozwiązałem. Trzeba policzyć rotację, jeżeli jest różna od zera to pole jest wirowe. Następnie liczymy dywergencję, jeśli jest różna od zera to pole jest źródłowe.
7 wrz 21:20