znajdź wzór ciągu pw: dany jest ciąg arytmetyczny an w którym czwarty wyraz a4=2, a wyraz dziesiąty a10=−40. Jaki jest wzór na n−ty wyraz tego ciągu?
7 wrz 16:21
Joanna: r = (a10 − a4)/6 = −7 an = a1 + r(n−1) a1 = a4 − 3r = 23 an = 23 −7(n−1)= −7n + 30
7 wrz 16:39
Eta: Bez obliczania wyrazu pierwszego: an= a4+(n−4)*r lub'an= a10+(n−10)*r
7 wrz 18:03