Procenty Robert: Kwotę premii w wysokości 2500 zł podzielono pomiędzy dwóch pracowników w stosunku 12:8. Czy prawdą jest, że jeden z pracowników otrzymał premię o 50% mniejszą od drugiego?
7 wrz 13:46
Bleee: Skoro podzielono premie w stosunku 12:8 To znaczy że pierwszy dostał 12 zł za każde 8 zł drugiego pracownika
12 

= 1.5
8 
Czyli pierwszy dostał o 50% większą od drugiego. Ale pytanie jest o co innego, o to czy drugi dostał o 50% MNIEJSZA premie:
8 

= 0.6(7)
12 
Wiec nie, otrzymał o 33,(3)% (o jedną trzecią) mniejsza premie.
7 wrz 13:51
Bleee: Mozesz też wyliczyć (dla sprawdzenia) dokładne kwoty jakie dostał każdy z pracowników.
7 wrz 13:52
Robert: Dziękuję, już wszystko jasneemotka
7 wrz 13:55