Obliczyć długość łuku krzywej Stefan: Obliczyć długość łuku krzywej y = arcsinx + 1−x2
7 wrz 12:19
jc: Podstaw do wzoru: długość = ∫ab 1+(y')2 dx
7 wrz 12:56