Reguła de l'Hospitala Michał: Obliczyć stosując regułę de l'Hospitala. lim x→0+ x ln(x) W jaki sposób przekształcić to wyrażenie do postaci ułamka?
6 wrz 11:15
Bleee:
 ln(x) 
x *lnx =

 
1 

x 
 
6 wrz 12:14