Oblicz wartość wyrażenia Hsgdfwj: Oblicz wartość wyrażenia:
x3 

−x dla x=33+2+332
3 
 23+3(33+2)2+3(332)2 
Doszłam do

i nie wiem co dalej
 3 
6 wrz 09:20
ICSP: x = 33 + 2 + 332 //3 x3 = 23 + 3(33 + 2 + 332) = 23 + 3x
x3 23 + 3x 

− x =

− x =...
3 3 
6 wrz 09:24
Eta: a=33+2 , b=332 to ab=33−2=1 i a+b=x
 x3−3x 
W=

 3 
x=a+b //3 x3=a3+b3+3ab(a+b) ⇒ x3=a3+b3+3x to x3−3x=a3+b3
 a3+b3 3+2+32 
W=

=

 3 3 
 23 
W=

 3 
==========
6 wrz 13:51