Zastosowanie wykresów funkcji do rozwiązywania zadań marcinmat: Naszkicuj wykres funkcji f określonej wzorem f(x)=|(x − 1)(2) − 2|, gdzie x∊R. Na podstawie wykresu funkcji f rozwiąż równanie |(x − 1)(2) − 2|. Proszę was o pomoc, nie mam zielonego podejścia jak podejsć do tego zadaniaemotka
5 wrz 20:26
marcinmat: chodziło o f(x)=|(x − 1)2 − 2|
5 wrz 20:27
PW: A jak wygląda równanie?
5 wrz 20:34
marcinmat: |(x−1)2 −2| = 2
5 wrz 20:38
6latek: rysunekRysujemy wykres funkcji f(x)= |(x−1)2−2| 1) rysujemy f(x)= x2 czarny 2) f(x)= x2 translacja o wektor [1,0] i mamy f(x)= (x−1)2 czerwony 3) f(x)= (x−1)2 przesuwamy o wektor [0,−2] i mamy f(x)= (x−1)2−2 niebieski na f(x) = (x−1)2−2 nakladamy wartosc bezwzgledna i otrzymujemy f(x)= |(x−1)2−2| zielony Oznacza to tyle ze to co pod osia wykresu f(x)= (x−1)2−2 leci nad os OX
5 wrz 20:52
6latek: Do rownania |a|=b ⇔a=b lub a=−b
5 wrz 20:53
6 wrz 00:29
Eta: rysunek Odp: x∊{−1,1,3}
6 wrz 01:10