Zadanie tekstowe Krystian: Takie zadanie mam: Dwie grupy młodzieży, pracując razem, zebrały truskawki z plantacji w ciągu 3h. Jedna z tych grup, pracując oddzielnie, zbiera truskawki z tej plantacji w ciągu 4h. Ile czasu potrzebuje druga grupa, aby zebrać truskawki z tej plantacji? Zrobiłem to tak, ale coś czuje, że źle: 4+x2 = 3 x = 2h Proszę o sprawdzenie i pomoc.
5 wrz 19:14
daras: x = 12 h
5 wrz 19:44
daras: Można to rozwiązać na dwa sposoby:
 s 
− sposób fizyczny stosując wór na szybkość w ruchu jednostajnym v =

 t 
wyobraź sobie, że drogą są truskawki wtedy
 s 
v1 + v2 =

 3 
 s 
v1 =

 4 
 s 
rozwiązując ten układ r−ń dostaniemy v2 =

czyli t2 = 12 h
 12 
− na chłopski rozum czyli myśląc logicznie: pierwsza pracując samodzielnie zajmuje to 4 h ,
 1 
tzn. że w ciągu 3 h pierwszej grupie zostało by jeszcze

truskawek tzn., że druga grupa
 4 
w ciągu tych samych 3 h zebrała truskawki z tej częsci pola a to z kolei oznacza, że gdyby druga grupa zbierała samodzielnie to całość zebrała by w czasie 4x dłuższym czyli w ciągu 4 x 3h =12 h
5 wrz 19:52
Bogdan: n − liczba godzin samodzielnej pracy II grupy.
 1 1 1 
W ciągu godziny:

+

=

⇒ n = 12
 4 n 3 
5 wrz 19:59
daras: to jest właśnie ten I sposób, o którym pisałem wcześniej
6 wrz 16:11