WYKAZ ZE A^2=PC A B^2=QC LOLS: rysunekWYKAZ ZE A2=PC A B2=QC
3 wrz 18:10
Blee: c2 = a2 + b2 (p+q)*c = a2 + b2 <−−− to wiesz a2 − p2 = b2 − q2 = h2 <−−− to też wiesz więc a2 − b2 = p2 − q2 ... czyli: a2 − b2 = (p−q)(p+q) a z pierwszego równania: a2 + b2 = (p+q)*c czyli: 2a2 = (p−q)*c + (p+q)*c więc: 2a2 = 2pc −> a2 = pc skoro a2 = pc to podstawiamy do pierwszego równania: a2 + b2 = (p+q)*c pc + b2 = (p+q)*c b2 = qc c.n.w.
3 wrz 19:11
==: "jasnowidz"?
3 wrz 19:30
Eta: rysunek Z podobieństwa trójkątów: ABC i ADC i ABC i BDC z cechy (kkk)
a p b q 

=

i

=

c a c b 
a2=pc i b2=qc ======================== c.n.w. i po ptokach emotka
3 wrz 19:40