grupa osób Kamila: Mam problem z poniższym zadaniem. W jaki sposób liczy się takie prawdopodobieństwa? W grupie 690 osób prawdopodobieństwo, że dzień urodzin losowo wybranej osoby przypada w dowolny
 1 
dzień w roku wynosi

 365 
a) jakie jest prawdopodobieństwo że w dniu dzisiejszym przypadają urodziny co najwyżej 2 osób? b)jaka jest najbardziej prawdopodobna liczba osób urodzonych 1 stycznia?
3 wrz 17:58
Blee: a) P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) =
 364 1 364 
= (

)690 + 690*(

)*(

)689 +
 365 365 365 
 
nawias
690
nawias
nawias
2
nawias
 1 364 
*(

)2*(

)688
  365 365 
b)
 1 
690*

≈ 1,89
 365 
P(X=1) = ... P(X=2) = ... Oblicz oba i sprawdź które prawdopodobieństwo jest większe
3 wrz 18:40