Oblicz całke Inna87:
 4x2−5x+10 

 x3−2x2+5x 
3 wrz 12:27
wmboczek: rozkład na ułamki proste A/x+(Bx+C)/(x2−2x+5)=wyrażenie podcałkowe A=2 B=2 C=−1 z 2 całki będzie ∫f'/f dx plus jakiś arctg
3 wrz 21:36
Mariusz: (x3−2x2+5x)'=3x2−4x+5 2(x3−2x2+5x)'=6x2−8x+10 4x2−5x+10=(6x2−8x+10)−(2x2−3x)
 6x2−8x+10 2x2−3x 

dx − ∫

dx
 x3−2x2+5x x3−2x2+5x 
 3x2−4x+5 2x−3 
2∫

dx − ∫

dx
 x3−2x2+5x x2−2x+5 
 3x2−4x+5 2x−2 1 
2∫

dx − ∫

dx+∫

dx
 x3−2x2+5x x2−2x+5 (x−1)2+4 
 3x2−4x+5 2x+2 1 1dx 
2∫

dx − ∫

dx+ x3−2x2+5x x2−2x+5 2 
 x−1 
(

)2+1
 2 
2 
 1 x−1 
2ln|x3−2x2+5x|−ln|x2−2x+5|+

arctg(

)+C
 2 2 
3 wrz 23:10