Prawdopodobieństwo Ziomek: Hejka, mam problem z zadaniem z prawdopodobieństwa: Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że zużycie wody w Krakowie nie przekracza
 3 
dziennej normy wynosi

. Oblicz najbardziej prawdopodobną liczbę dni w ciągu jednego
 8 
tygodnia, w których zużycie wody nie przekracza normy.
2 wrz 18:41
Blee: zakładamy, że zużycie wody w kolejnych dniach jest niezależne,
 3 
w takim razie, szansa że danego dnia norma nie jest przekroczona wynosi

 8 
 3 
Więc ŚREDNIO w ciągu 80 dni będziemy mieli

*80 = 30 dni kiedy norma nie została
 8 
przekroczona. Analogicznie − ile wyjdzie dla tygodnia (czyli 7 dni)
2 wrz 18:44
Blee: Pamiętaj, że jeżeli wynik nie będzie liczbą całkowita należy rozpatrzeć dwie najbliższe możliwości.
2 wrz 18:46
Ziomek: To normalnie rozkładzik Bernoulliego dla 2 i 3 dni i wybrać bardziej prawdopodobną opcję?
2 wrz 18:51
Blee: Da
2 wrz 18:53