Równanie różniczkowe LAPLACE QUAL: x'' + 2x' + 2x = 0 x(0)= 0 x'(0)= 2 s2[x]− s*0 − 2 +sL[x] − 0 + 2L [x] = 0
 2 
L[x] =

 s2+s+2 
Co dalej?
2 wrz 17:41
Adamm:
 2 2 
L[x] =

=

 s2+2s+2 (s+1)2+1 
teraz transformata odwrotna
2 wrz 20:15
QUAL: Skąd 2s ?
2 wrz 20:22
QUAL: Dobra, nie było pytania
2 wrz 20:28