Równanie plaszczyzny UW: Napisac rownanie płaszczyzny przechodzacej przez punkty P1i P2 Oraz rownoleglej do wektora R P1(2,−1,3) P2(3,2,1) R=[−3,1,4]
2 wrz 16:38
Blee: skoro płaszczyzna ma być równoległa do wektora R to Metoda 1: a) 'zaczepiasz' wektor R do jednego z danych punktów (niech to będzie P1) b) wyznaczasz w ten sposób punkt P3 (koniec wektora) c) masz trzy punkty − wyznaczasz płaszczyznę
2 wrz 17:15