rzut punktu na płaszczyznę x: Znaleźć rzut punktu A(1,2,3) na płaszczyznę o równaniu x + 2y − z −1 = 0
2 wrz 16:35
Blee: a) wyznaczasz wektor normalny płaszczyzny b) wyznaczasz prostą równoległą do tegoż wektora, przechodzącą przez punkt A c) wyznaczasz punkt przecięcia proste z płaszczyzną
2 wrz 17:17