gradient X: Czy gradient funkcji wielu zmiennych to to samo co macierz pierwszej pochodnej?
2 wrz 16:33
X: oblicz gradient funkcji f(x,y)=y4−2x2+5x2y3−8 w pkt (0,1) grad f(x,y)=(−4x+10y3x , 4y3+15x2y2) grad f(0,1)=(0,4) Próbuję uczyć się na własną rękę i nie wiem czy to powinno tak wyjść
2 wrz 16:42
X: I jeszcze jedno zadanie. Znajdź ekstrema funkcji f(x,y)=x3+x2y−y2−4y f'(x,y)=(3x2+2xy, x2−2y−4) "Podejrzane punkty" : (0,−2); (−4,6); (1, −3/2) f"(x,y)=(6x+2y 2x 2x −2) Wyszło mi maksimum w (0,−2). Jesli ktoś móglby zerknąc czy nie zrobiłam czegoś zle, będę wdzięczna emotka
2 wrz 16:52
X:
2 wrz 18:27
ABC: co do 16:33 najczęściej chyba się definiuje gradient jako pewne pole wektorowe , a w układzie współrzędnych prostokątnych pochodne cząstkowe są tylko jego reprezentacją
2 wrz 18:36
X: Może ktoś znalazłby chwilę żeby zerknąć na zadania? 🙏
2 wrz 21:41