Oblicz ekstremum funkcji (sprzeczne) Danioh: Oblicz ekstremum funkcji mam funkcje f(x,y) arctg (x3+3x+y2) jak udowodnić że jest ona sprzeczna? Jak liczę pochodna po x i przyrównuje do zera to mam
3x2+3 

=0 /*(mnożę obustronnie przez mianownik bo jest dodatni?)
(x3+3x+y2)2 
3x2+3=0 /−3 3x2=−3 /:3 x2=−1 <− sprzeczne ponieważ x2 nie może być ujemne? przerywam liczenie pochodnej po y ponieważ to koniec zadania? Mimo że y da się wyliczyć Czy tak należy to udowodnić?
1 wrz 23:24
jc: Funkcja x→x3+3x, jako suma dwóch funkcji rosnących, jest rosnąca. Dlatego rozważana funkcja nie ma ekstremów.
1 wrz 23:30
Danioh: no tak, ale jeśli chodzi o matematyczny dowód to mam w porządku?
1 wrz 23:53