geometria dubi: rysunekTrapez ABCD jest równoramienny. Prosta |EF| pada pod kątem prostym na podstawę |CD| i dzieli ją na dwie równe części. Wykaż, że pola trapezów AFED i BFEC są sobie równe i wynoszą połowę pola ABCD
1 wrz 15:47
PW: Wystarczy wykazać, że prosta EF jest osią symetrii trapezu.
1 wrz 16:39
dubi: A w jaki sposób mam wykazać że prosta EF jest osią symetrii trapezu ABCD?
1 wrz 16:54
Słoniątko: wykaż że te dwa małe trapezy są przystające jako mające boki równej długości i kąty odpowiednio równe
1 wrz 16:57