zmienna losowa Y jest średnią arytmetyczną nickODEM: zmienna losowa Y jest średnią arytmetyczną 3200 niezależnych zmiennych losowych o jednakowym rozkladzie z wartością oczekiwaną 3 i wariancją 2. Oblicz P(2.950 < Y < 3.075) nie wiem jak mam wykorzystać te 3200...
30 sie 12:21
nickODEM: ktoś umiałby chociaż zacząć ?
31 sie 09:37