Prawo Ola: Co to znaczy, że zmienne losowe są niezależne? Że niezależne są Sigma ciała generowane przez elementy losowe?
29 sie 22:59
Adamm: P(X∊A, Y∊B) = P(X∊A)P(Y∊B) dla dowolnych borelowskich A, B
29 sie 23:36
BAI PING TING: Czesc Adamm emotka https://zapodaj.net/5df5f952e5e9e.jpg.html matematyka Poradnik encyklopedycznyczny Siemiendajew Bronsztejn
30 sie 06:51
Adamm: w przypadku zmiennych losowych absolutnie ciągłych, tak
30 sie 17:52