ss gruszka26: 1. Znaleźć największą i najmniejszą wartość funkcji f w obszarze D, jeśli: D={(x, y) ∈ R2: −3≤x≤3 −3≤y≤0} oraz f(x,y)= xy+4xy−4x 2. Obliczyć pole P obszaru ograniczonego przez linie y=x2−x, y=x 3. Obliczyć całkę podwójną na wskazanym prostokącie: ∫∫xy2 D=[1,2]x[4,6] D 4. Obliczyć: ∫∫(x−y)dxdy gdzie D={(x, y) ∈R2: y≥x2 x≤ x D 5. Wprowadzając współrzędne biegunowe obliczyć: ∫∫xydxdy D={(x,y)∈ R2: x≥0 1≤x2+y2≤2} 6. Stosując całkę podwójną i wprowadzając współrzędne biegunowe obliczyć objętość bryły ograniczonej powierzchniami: x2+y2=1; z=4−x−y; z=0 D
12 cze 13:26
jc: Czy nie ma pomyłki w treści zadania nr 1?
12 cze 14:01