Hejka ma ktoś pomysł na takie zadanka? HideInOven: 1. Mamy 15 kart, każda jest z jednej strony biała, a z drugiej czarna. Rozkładamy je białą stroną do góry. Ruch polega na jednoczesnym odwróceniu dowolnych dwóch kart. Czy można, wykonując pewną liczbę ruchów,doprowadzić do tego, by wszystkie karty leżały czarna stroną do góry? 2. Mamy 1 dukata (i 0 talarów). W pierwszym kantorze możemy wymienić 1 dukata na 10 talarów natomiastw drugim kantorze − 1 talara na 10 dukatów. Czy możemy tak wymieniać pieniądze, aby na końcu mieć tyle samo dukatów, co talarów? 3. Na tablicy napisano liczby od 1 do 2020. Wybieramy dwie z nich, ścieramy i dopisujemy ich różnicę.Postępujemy tak do momentu, gdy zostanie nam jedna liczba. Czy może nią być liczba 33? 4. Rysujemy dziesięciokąt foremny i w każdym wierzchołku kładziemy żeton. Ruch polega na wybraniu dowolnych dwóch żetonów i przełożeniu każdego z nich do dowolnego wierzchołka sąsiadującego z tym,w którym leżał. Czy można doprowadzić do sytuacji, gdy wszystkie żetony leżą w jednym wierzchołku? 5. Czy można pokryć szachownicę o wymiarach 13 x 13 klockami 1 x 4 w taki sposób, że tylko środkowe pole nie jest zakryte?
11 cze 23:38
PW: Zadanie 1. Odpowiedź: Jest to niemożliwe. Uzasadnienie: Odwrócenie dwóch kart leżących tym samym kolorem do góry zmienia liczbę kart leżących czarnym do góry o 2. Działanie zaterm na kartach o tym samym widocznym kolorze nie doprowadzi do pożądanego efektu − liczba kart leżących czarnym do góry pozostanie parzysta. Odwrócenie dwóch kart o widocznych różnych kolorach nie zmienia liczby kart leżących czarnym do góry.
12 cze 11:41
wredulus_pospolitus: W każdym z tych zadań zapewne będzie odpowiedź 'nie' i chodzi o uzasadnienie tejże odpowiedzi. 4) wskazówka: spójrz ile sumarycznie przełożeń POJEDYNCZYCH żetonów trzeba wykonać i sprawdź czy taką liczbę pojedynczych przełożeń można wykonać jeżeli będziemy przekładać zawsze dwa żetony jednocześnie.
12 cze 12:07
ite: zadanie nr 4 to zadanie 2/ w tym pliku https://salezjanie.com/wp-content/uploads/2018/06/rozwiązania-121.pdf inne zadania też można znaleźć
12 cze 12:17