rozwiazanie jest potrzebne bardzo szybko olek: cos (x + pi/4) <= 1/2 ktoś coś?
11 cze 21:17
Miki: Niech x+ π/4 = α cos α ≤ 1/2 Wykonaj wykres y = cos α i okresl przedzialy cos α ≤ 1/2
11 cze 21:24