matematyka Natka: Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w którym |AC|=|BC|. Kąt między ramionami tego trójkąta ma miarę 80∘. W trójkącie tym z wierzchołka C poprowadzono dwusieczną kąta, która przecięła ramię AC w punkcie D, oraz dwusieczną kąta z wierzchołka A przecinającą ramię BC w punkcie E. 1. Miara ∢ACD jest równa... 2. Miara ∢EAB jest równa... 3. Miara ∢CBA jest równa... 4. Miara ∢CDA jest równa...
11 cze 20:51
Miki: Blad w tresci zadania , jaka to dwusieczna kata C przecina bok AC ? ? ?
11 cze 21:02
Mila: Z wierzchołka C czy B ...
11 cze 21:05