Para zbiorow Skoczek: Czy dla kazdej pary zbiorow A i B jest (A−B)UB=A ? Odpowiedz wyjasnij na przykladach
11 cze 13:00
ite: Upraszczam x∊(A−B)UB ⇔ (x∊A ∧ x∉B) ∨ x∊B ⇔ (x∊A ∨ x∊B) ∧ (x∉B ∨ x∊B) ⇔ x∊A ∨ x∊B ⇔ x∊AUB Więc żeby był spełniony warunek (A−B)UB=A musi zachodzić równość zbiorów AUB=A .
11 cze 13:46
Skoczek: Prosze o bardzo dokladne wyjasnie zapisu z 13 : 46 od tego momentu ⇔(x∊Aux∊B)⋀(x∉BUx∊B) i td
11 cze 22:20
Mila: rysunek B⊂A (A\B)∪B=A
11 cze 22:35
Skoczek: Mila (x∊Aux∊B) to bedzie suma zbiorow AUB (x∉BUx∊B) czym bedzie ta suma ?
11 cze 22:40
universum: x∉B ∨ x∊B ⇔ x∊(B'∪B) B'∪B to ten prostokąt
11 cze 23:09
Skoczek: Moze nie patrzmy na rysunek Mili Zapis ite
11 cze 23:14
Mila: Algebra zbiorów: A∩A'=Φ A∪A'=Ω− prawo dopełnienia Zatem: x∊B⋁x∉ B⇔x∊(B∪B')=Ω Masz podać konkretne przykłady zbiorów , takich, że zachodzi związek (podałam przypadek, gdy B jest podzbiorem zbioru A) (A\B)∪B=A i podać przykłady, że nie zawsze tak jest. A∩B=Φ − zbiory rozłączne (A\B)∪B=A∪B≠A
11 cze 23:42
Skoczek: Dziekuje . Teraz iloczyn sumy i dopelnienia jest suma
11 cze 23:48