Zmienna losowa X ma następujący rozkład prawdopodobieństwa Ania: Zmienna losowa X ma następujący rozkład prawdopodobieństwa P(X=−2)=0.1, P(X=−1)=0.2, P(X=0)=0.3, P(X=2)=0.2, P(X=3)=0.2. Które zdanie nie jest prawdziwe? a) E(X) = 0,6 b) F(x)=1 dla x = 4. c) E(X) = 3.2 d) P(−1< X 2) = 0.3 Zmienna losowa X przyjmuje wartości: −2; 0; 2. Jej wartość oczekiwana jest równa 1/10, natomiast wartość oczekiwana kwadratu tej zmiennej jest równa 9/10. Wówczas: a) P(X=0) = 11/80 b) V(X) = 7/80 c) P(X= −2) = 9/10 d) V(X) = 89/100 Gra polega na jednokrotnym rzucie kostką i monetą symetryczną. Gracz wygrywa 100 zł, jeśli wypadnie sześć oczek i orzeł, oraz wygrywa 50 zł, jeśli wypadnie parzysta liczba oczek i reszka. W pozostałych przypadkach przegrywa 20 zł. Rozkład zmiennej losowej określającej wielkość wygranej gracza jest następujący: a) P(X=−20) = 4/12, P(X=50) = 6/12, P(X=100) = 2/12 b) P(X=20) = 8/12, P(X=50) = 3/12, P(X=100) = 1/12 c) P(X=−20)= 2/3, P(X=50)= 1/4, P(X=100)= 1/12 d) P(X=−20) = 5/12, P(X=50) = 1, P(X=100) = 4/6
10 cze 19:03