Dla jakich liczb nati: Dla jakich liczb x∊(−π2;π2) liczby tgx, 1, cosx1+sinx w podanej kolejności są ] trzema początkowymi wyrazami rosnącego ciągu arytmetycznego(an)? Wyliczyłam,że x=−π3 i a=−3 r=1+3 Jak obliczyć dla dowolnego n∊N sumę an+an+1+...+a2n
10 cze 18:43