wielomian misiak: Wielomian w(x)=ax2+bx+2019 dla a,b≠0 ma dwa pierwiastki całkowite Wykaż,że w(2019) jest liczbą parzystą
10 cze 14:06
Eta: Ze wzorów Viete'a x1+x2= −b/a i x1*x2=c/a −a(x1+x2)=b i x1*x2*a=2019 ⇒ że a, x1,x2 −− są nieparzyste to x1+x2−−− parzysta więc a(x1+x2)−− parzysta ⇒ b −− parzysta zatem W(2019)=a*20192+b*2019+2019 ⇒ n+p+n = p W(2019) −− jest liczbą parzystą c.n.w.
10 cze 14:15