Wyznacz klasy abstrakcji marsing: Wyznacz klasy abstrakcji relacji określonej w zbiorze R\{0}: aRb ↔a/b > 0 Dobrze rozumiem, że będzie nieskończenie wiele takich klas i każda zawiera dwie liczby o takim samym znaku?
9 cze 20:58
iteRacj@: Ta relacja ma dwie klasy abstrakcji, do jednej należą liczby rzeczywiste dodatnie, do drugiej rzeczywiste ujemne.
9 cze 21:10
Adamm: a/b>0 ⇔ ab>0 ⇔ a i b są tego samego znaku Jak iteRacja zauważyła.
9 cze 22:16